OKUL MÜDÜRÜMÜZDEN

Çok Değerli Anne Babalar,

Çocuklarımızın okula başlaması ile hayatında yeni bir sayfa açılır. Ta ki bir meslek sahibi oluncaya kadar bu sayfa açık kalır. Okul, çocuklarımızın yeni sosyal çevresidir. Oraya hem kendi katkıda bulunmak ister hem de yeni çevresinin kendisini etkilemesine izin verir. Okul değişimin fiziki çevresini oluşturur. Okul yönetimi, öğretmenler, okul çalışanları ve arkadaşları da sosyal çevresini oluşturur.

Gerek fiziki çevre, gerekse sosyal çevre eğitim dairesinin merkezine öğrenciyi koymak zorundadır. Her şey ve herkes öğrenci içindir. Çünkü eğitim ve öğretimin varlık sebebi öğrencidir. Her unsur eğitim faaliyetleri için önemlidir fakat en değerlisi öğrencilerimizdir.

Tokat TED Koleji olarak hepimiz sevgili öğrencilerimizi temel insan haklarına saygılı, iyi bir vatandaş olarak yetiştirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Farklılıklarımıza tahammül edebilen ve birbirini seven bir kilimin desenleri gibi olma hassasiyetini taşıyoruz. Duyarak öğrenme yerine, duyarak, görerek ve yaparak öğrenmeyi temel alıyoruz. Her öğrencimizin bu okuldan mezun olurken en az bir yabancı dil bilmesi temel ilkemizdir. Akademik başarıyı artırırken eğitim vazgeçilmezimizdir.

Saygılarımla,
Mustafa ÇAKIR
Ortaokul ve Lise Müdürü