EĞİTİM PROGRAMI

TED Tokat Koleji Ortaokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında, temel bilgi ve becerileri kazandırarak, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamında öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan olanaklarla ilgi duydukları sanat ve spor dallarındaki yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Ortaokulumuzun alanında uzman ve ileri teknolojiyi kullanabilen öğretmen kadrosu öğrencilerimize en üst düzeyde temel bilimler eğitimi vermektedir. Bireysel özelliklerini dikkate alan çağdaş ölçme-değerlendirme yöntemleri ve belirli aralıklarla yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerimiz ulusal sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaktadır. Bununla birlikte akademik başarıya ilaveten öğrencilerimiz bireysel yeteneklerine göre serbest etkinlik saatlerinde Müzik, Resim, Yüzme, Voleybol, Basketbol, Futbol, Tenis branşlarında kendilerini geliştirerek zengin bir donanımla hayata hazırlanmaktadır.

MEB tarafından 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulamaya konmaya başlanan merkezi sınavlara uyum sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi 34 TED okulunda uygulanan merkezi sınavların yapısı yeniden düzenlendi. Buna göre Temel Beceri Uygulaması (TBU) adını taşıyan ve yılda iki kere Tüm TED orta okullarında uygulanan ölçme aracı yürürlüğe girdi. Temel Beceri Uygulamaları 34 TED okulunda eşzamanlı olarak 5. 6. 7. 8. ve 9. sınıf düzeylerinde uygulanıyor.