T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Tarih ve Türk İnkılabı
Yaşanan geçmişi inceleyip araştırarak; dünümüzü bilmek, geleceğimizi nasıl kuracağımız konusunda bizlere yol gösterici olur. Geçmişini bilmeyen toplumların, gelecekleri aydınlık ve başarılı olamaz.

Tarihsel gelişmeleri, sebepleri ile birlikte ele alıp değerlendirmek gerekir. Tarihsel olaylar, olayın geçtiği dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile yakından ilgilidir. Bu değerler incelenmeden, aralarındaki ilişki araştırılmadan tarihsel olayların gerçekçi olarak değerlendirilmesi söz konusu olamaz. Bugünkü olanaklarla tarihsel olaylara bakıp değerlendirmek tarih bilimi ile bağdaşmaz. Türk İnkılabının hangi tarihi koşullar içinde gerçekleştirildiğini bilmek gerekir ki varoluşumuzun mucizesini kavrayabilelim.

Dersin Amaçları

Tarih biliminin sözünü ettiğimiz özellikleri ile modern Türkiye’nin hangi tarihsel şartlar altında doğup, kurulduğunun, nasıl geliştiğini değerlendirmek, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinin amacıdır. Bu amaçları sıralarsak:

 • Türk özgürlük ve bağımsızlık savaşının hangi tarihi zorluklar içinde yapıldığını kavramak,
 • Sosyal, ekonomik, kültürel sorunlar girdabında olan Türk ulusunun, bu sorunları hangi kaynakları kullanarak aştığını öğrenmek,
 • Şartları ağır bırakışma (mütareke) imzalamış, silahları alınmış, limanları, tünelleri ve önemli merkezleri işgal edilmiş olan; moral değerleri altüst edilen Türk milletine, moral değerleri kazandırılarak, nasıl harekete geçirildiğini anlamak.
 • Yıllardır savaşan, savaşlarda yenilen, geri çekilen bir ülkede üretimin tamamen durduğu; olayları sadece tevekkülle seyreden milletimize, dünyanın en donanımlı uluslarına ve ordularına karşı mücadele bilincini kazandıran liderin hangi özellikleri olduğunu öğrenmek,
 • Atatürk İnkılabı’nın tarihsel anlamını kavrayarak gençlerimize tarih bilinci aşılıyarak özgüvenlerini geliştirmek,
 • Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan; bu ilke ve devrimleri hayat felsefesi haline getiren, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, analitik düşünceyi benimsemiş, bilimin yol göstericiliğine inanan gençler yetiştirmek,
 • Milli Mücadelenin başarısız olması için dış güçler ile yerli işbirlikçilerin bölücü ve yıkıcı faaliyetler sergilediklerini anlatarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşılaşabileceği tehditler konusunda gençlerimizi bilinçlendirmek,
 • Mustafa Kemal Atatürk’ün milliyetçilik, çağdaşlık anlayışını gençliğimize kavratmak,
 • Atatürk ilke ve İnkılapların ulusal ve uluslar arası anlamını kavrayarak, sömürülen mazlum milletlere nasıl yol gösterici olduğunu anlamak,
 • Demokratikleşme konusunda hangi evrelerden geçtiğimizi öğrenerek, çağdaş demokrasinin gerektirdiği tutum ve davranışları sergilemek,
 • Türk toplumunun karşılaşacağı sorunları Atatürkçü bir yaklaşımla, çözümler üretebilecek bilinçli ve yetenekli gençler yetiştirmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal hedef ve amaçlarını öğretmek,
 • Ulusal birlik ve beraberliğin önemini göstermek,
 • Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın eşsiz kahraman, strateji uzmanı, devlet kurucusu, devrimci kişiliği ve önderliğini tanıtmak,
 • Ortaçağ karanlıklarında yaşayan Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek amacıyla hangi yeniliklerin yapılarak çağdaşlaşma yoluna girdiğini anlamak.