GÖRSEL SANATLAR

Genel Bilgiler
Güzel Sanatlar Bölümü, İlköğretim Okulu eğitim programı, Resim, Seramik ve İş Eğitimi/Teknoloji ve Tasarım derslerini programlayarak veren; ayrıca okulumuzun çeşitli sanat aktivitelerini organize eden bir bölümdür. Bölümün Genel Amaçları:

Güzel Sanatlar Bölümü, sunduğu ders programları ve etkinlikler aracılığıyla aşağıdaki genel hedeflere yönelik çalışır:

  • Öğrencilerimizin sanatsal ifade biçimlerini tanımalarını ve bir iletişim yolu olarak kullanabilmelerini sağlamak,
  • Yaşamın her alanında gerekli olacak yaratıcı dürtülerini harekete geçirmek ve geliştirmek,
  • Bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, işbirliği, karşılıklı sevgi-saygı, dayanışma, yardımlaşma kavramlarını geliştirmek,
  • Yaratıcı düşünen; deneyen, tasarlayan, oluşturan; duyarlı; sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak

Bölüm Derslerinin Genel Amaçları:
Resim:
Öğrencilerimizin tüm kültürler arası ortak bir anlatım dili olan plastik sanatlar hakkında genel bilgi edinmelerini; farklı sanat biçemleri ve görüşleri hakkında bakış açısı ve yorum yapabilme yetisi kazanabilmelerini hedefler. Uygulamalı çalışmalar ile öğrencilerimizin hayal güçlerinin, yaratıcılıklarının ve el becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler gözleme, çözümleme, düzenleme, yorumlama, yaratma aşamalarında resim dilinin elemanlarını (nokta, çizgi, ışık-gölge, açık-koyu, renk, doku,vs.) kullanabilme becerilerini geliştirirler. Figürlü çalışmalar, soyutlamalar, manzara, ölü-doğa, enteriyör, tasarım çalışmaları, perspektif, kolaj, sanatsal baskı, grafik tasarım çalışmaları, asamblaj, üç boyutlu form çalışmaları gibi konularda sınıf düzeylerine göre farklı malzeme ve teknikleri kullanarak uygulamalar yaparlar. Sanat tarihinin akımları ve genel kavramları, sanatçılar, çağdaş sanat akımları konusunda bilgilendirilirler.

Seramik:
Seramik sanatını tarihiyle tanıtarak öğrencilerin genel kültürünü geliştirirken, farklı bir ifde aracıyla yaratıcılığı ve teknik becerileri geliştrimeyi amaçlar. Kil yoğurma, çeşitli seramik malzemelerinin kullanımı (modlaj kalemleri, doğal sünger,vs.) torna seramiği (Çömlekçilik) kafes oyma panolar, duvar panoları, fırınlama, sırlama, sır değirmeni ve kil değirmeninin kullanımı, camın seramiğe etkisi, füzyon teknikleri, üç boyutlu artık materyallerle çalışmalar, fayans ve cam boyama, alçı çalışmaları uygulamalı olarak öğretilir.