FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri dersinde "Öğrencileri; ilgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, sorun çözebilen, yeni teknolojileri anlayabilen ve kullanabilen, yenilerini geliştirebilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu temel hedeflerin yanında, bu eğitimle, öğrencileri gelecekte seçecekleri mesleklere yönlendirmek, onlara çevre bilinci kazandırmak da amaçlanmaktadır. Fen Bilimleri derslerinde ağırlıklı olarak yaşayarak öğrenmeye büyük önem verilmektedir. Bu dersler; teoriden çıkarılıp laboratuvar uygulamalı düzeyde işlenilmektedir. Laboratuvar ve proje çalışmaları ile gerek el becerilerinin gelişmesini gerekse de grup çalışmaları sayesinde sosyalleşmeleri yolunda olumlu adımlar atılmaktadır. Fen Bilimleri dersinde dersi sevdirmek, bilim ile ilgili konulara merak uyandırmak, araştırma ve gözlem yapma isteği oluşturmak için derslerimizi öğrencilerin bütün duyularına hitap etmek üzere CD, video, poster ve laboratuvar kullanarak destekleyerek olabildiğince görsel hale getirmekteyiz. Fen Bilimleri dersinde birçok etkinlik yapılarak öğrencinin değişik süreçleri görmesi, her süreç için ayrı strateji geliştirmesi amaçlanır. Dersin derste öğrenildiği gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizin dersleri çok iyi takip etmeleri ilk koşuldur.

Çocukluktan ergenliğe geçişi bu dönemde yaşayan öğrencilerimizin doğru ve gerçek bilgiyi öğrenerek en iyi şekilde atlatmalarını sağlamak Fen Bilimleri dersinin ilkeleri arasındadır.

Bütün bu çalışmalar ile hedefimiz; zor olarak nitelendirilen Fen Bilimleri dersine karşı olan önyargıyı yıkarak, öğrencilere etkinliklerle zenginleştirilmiş eğlenceli ders ortamları sunmak ve bilinçli fen okuryazarları yetiştirmektir. Okul ve yurt içi sınavlarda başarı elde etmek hedeflerimiz arasındadır.