DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerimizde öncelikli hedefimiz, öğrencilerimizin sağlıklı bir din ve ahlak öğretimiyle milli eğitimin temel amaçları arasında ifadesini bulan milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemelerini sağlamak, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmaktır.

Bu hedef doğrultusunda anlatım, soru-cevap, tartışma, problem çözme, ders sunumu vb yöntemler kullanarak işlediğimiz derslerimizde, öğrencilerimizin din ve ahlak hakkında bireysel, toplumsal, kültürel, ahlaki ve evrensel açıdan doğru bilgiler edinmelerini ve bu yolla gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

5. Sınıf :

 • Ünite I : Allah İnancı
 • Ünite II : İbadet Konusunda Bilgilenelim
 • Ünite III : Hz.Muhammed ve Aile Hayatı
 • Ünite IV : Kur'an'da Kıssalar
 • Ünite V : Sevinç ve Üzüntülerimizi Paylaşalım
 • Ünite VI : Vatanımızı ve Milletimizi Seviyoruz

6. Sınıf :

 • Ünite I : Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç
 • Ünite II: Namaz İbadeti
 • Ünite III: Son Peygamber Hz. Muhammed
 • Ünite IV: Kur'an-ı Kerim'in Temel Eğitici Nitelikleri
 • Ünite V: İslam Dininin Sakınılmasını İstediği Davranışlar
 • Ünite VI: İslamiyet ve Türkler

 

7. Sınıf :

 • Ünite I : Melek ve Ahiret İnancı
 • Ünite II: Ramazan Ayı ve Oruç İbadeti
 • Ünite III: Bir İnsan ve Peygamber Olarak Hz. Muhammed
 • Ünite IV: Kur'an'da Akıl ve Bilgi
 • Ünite V: İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar
 • Ünite VI: Kültürümüz ve Din

8. Sınıf :

 • Ünite I: Kaza Ve Kader
 • Ünite II: Zekât, Hac ve Kurban İbadeti
 • Ünite III: Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar
 • Ünite IV: İslam Düşüncesinde Yorumlar
 • Ünite V: Din ve Güzel Ahlak
 • Ünite VI: Dinler ve Evrensel Öğütleri