BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmış, bu teknolojileri öğrenim hayatının yanı sıra günlük yaşantısını da kolaylaştıracak biçimde kullanabilen öğrenciler yetiştirmek ve onları iyi birer bilgisayar okur-yazarı yapabilmek derslerimizin temel amacıdır. Bilgisayarın bilgiye erişmede bir amaç değil bir araç olduğunun bilinci içinde öğrencilerimizi bilgi çağının gerektirdiği donamına sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğimiz derslerimizde onların bilgi teknolojilerine olan ilgilerini artırarak sorun çözme becerilerini de geliştiriyoruz. Bu doğrultuda 1-8. sınıfların yaş ve bilgi düzeylerine göre belirlenen ve sürekli gelişen bilişim teknolojilerinin göz önünde bulundurulduğu öğretim programımızla öğrencilerimizin;

  • Bilgisayar kullanmanın pratik metotları hakkında bilgi edinebilmelerini,
  • Bilgisayarın tanımı, kullanılma alanları ve gelişimi hakkında bilgi edinebilmelerini,
  • Bilgisayarda kullanılan sayı sistemlerini kavrayabilmelerini,
  • Bilgisayarın ana birimlerini ve işlevlerini tanıyabilmelerini,
  • Bilgisayarın basit olarak kullanılması ve programlanması ile ilgili olarak temel bilgi ve becerileri kazanabilmelerini,
  • Bilgisayardan istediği bilgiyi alabilmelerini,
  • Bilgisayara istediği bilgiyi yükleyebilmelerini ,
  • Çok kullanılan bilgisayarlar hakkında genel bilgiler edinebilmelerini,
  • Bilgisayarda basit program uygulamalarını yapabilmelerini hedefliyoruz.

Bilgisayar derslerimizde, temel metodun yanı sıra anlatım, görsel- işitsel, sınıflandırma, karşılaştırma, uyarlama, dönüştürme, örneklendirme, açıklama, soru cevap yöntemlerini de kullanıyor ve bu sayede onların derste edindikleri bilgileri özümsemelerini ve pekiştirmelerini sağlıyoruz.

Derslerimiz her öğrencinin bir bilgisayarı kullanabilmesine imkan tanıyan bilgisayar laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda projeksiyon aleti yardımı ile ders anlatılmakta ve daha sonra da öğrencilerimizin öğrendikleri konu ile ilgili çalışma yapmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin ders boyunca kendilerine ait bir bilgisayarda çalışması bireysel eğitimi de sağlamakta ve öğrenilenlerin pekiştirilmesinde son derece etkili olmaktadır.