FEN-MATEMATİK

Anasınıflarımızın eğitim ortamında bulunan, atölyelerde, çocuklara yönelik heyecan verici ve etkili fen ve matematik çalışmaları yapılmaktadır.
Bu çalışmalarla;

  • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek.
  • Öğrencilerin Fen ve Matematik’teki temel kavramları anlamalarını sağlamak.
  • Temel fen ve matematik becerilerinin önemini kavratmak.
  • Fen ve matematik derslerine karşı olumlu davranışlar edinilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Kitap ve dergi inceleme, fotoğraf çekme, fotoğraf inceleme, belgesel vb. izleme, mıknatıs, büyüteç, pusula gibi araçları tanıma ve kullanma, doğal ve doğal olmayan malzemeleri inceleme ve ilgili bilim alanlarındaki kaynak kișileri konuk olarak çağırma etkinlikleri, okulumuzdaki Fen-Matematik eğitimi çerçevesinde yapılan etkinliklerdir. Deney, kavram ve benzetme yöntemleri ile gerçekleștirilen kavram eğitimi çalıșmaları da fen etkinlikleri arasında yer almaktadır.