EĞİTİM PROGRAMI

TED Tokat Koleji İlkokulu, Milli Eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, bilim, sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında, temel bilgi ve becerileri kazandırarak, eleştirel düşünebilen, etkili iletişim kurabilen ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamında öğrencilerimiz, bireysel öğrenme ve ekip çalışması becerilerini kazanmakta, kendilerine sağlanan olanaklarla ilgi duydukları sanat ve spor dallarındaki yeteneklerini geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Okulumuzda eğitim ve öğretim,yabancı dil ağırlıklı olarak Türkçe olarak sürdürülmektedir. Tam gün ve karma eğitimin yapıldığı okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenmiş öğretim programlarının yanı sıra öğrencilerimiz 1., 2. ve 3. sınıflarda Drama, 4. sınıflarımızda Diksiyon ve yine 1. sınıftan itibaren İngilizce ve 2. Yabancı dil öğretimi almaktadırlar. Ayrıca 1. sınıftan itibaren bedensel gelişimlerini desteklemek amacıyla yüzme, jimnastik, dans ve ritm eğitimi verilmektedir. Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla seramik ve ebru, zeka gelişimleri için ise satranç eğitimine önem verilmektedir.

Yabancı dil dersleriyle öğrencilerimize konuştuğu dilin dışında bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak ve yabancı dili sevdirmek amaçlanmakta, ayrıca öğrencilerimizin yabancı dili özgüvenle kullanıp, çağdaş dünyaya sağlıklı uyum sağlayarak yetişmelerine yönelik araştırmalar yapılarak, programlar geliştirilmektedir.