4-yaş

SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ:

 • Zeka geliştirici oyuncaklarla oyunlar
 • Boyama çalışmaları
 • Oyun hamuru ile etkinlikler
 • İlgi köşelerinde oyun

DİL ÇALIŞMASI

 • Hikaye öncesi ; grup sohbeti, şiir,bilmece, tekerleme
 • Hikayenin okunması
 • Hikayenin anlatımı
 • Hikaye sonrası sorular
 • Dramatizasyon

MÜZİK

 • Ritm çalışmaları
 • Ritm aetleri ile çalışma
 • Ses çalışmaları
 • Ünite ile ilgili şarkılar
 • Öğrenilen şarkıların tekrarı

OYUN

 • Kurallı oyunlar
 • Spor ve eğitici oyunlar
 • Yarışmalı oyunlar
 • Oyun odasında oynama
 • Spor aletleriyle oyunlar
 • Dinlendirici oyunlar
 • Tiyatro çalışmaları

EL FALİYETLERİ SAATİ

 • Kesme,katlama,yırtma,yapıştırma çalışmaları
 • Serbest resim, kolaj çalışması,seramik çalışması
 • Boya çalışmaları,oyuncak yapımı,takı tasarımı
 • Artık malzemelerle çalışmalar.

SERBEST OYUN (SANTRANÇ, DAMA vs.)

 • İlgi köşelerinde oyun
 • Zeka geliştirici oyunlar (santranç, dama vs.)

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

 • Kitap çalışmaları
 • Grafik oluşturma
 • Yaratıcı oyun
 • Çizgi çalışmaları
 • Kavram çalışmaları
 • Matematik mantık çalışmaları :
  Miktar-sayı-rakam ilişkisi kurma,
  Rakam tanıma,
  Basit ritmik sayma,
  Zaman kavramı geliştirme,
  Ölçü- miktar ilişkisi kurma,
  Basit zihinde ekleme,-eksiltme yapma,(toplama-çıkarma vb.)
  Neden-sonuç ilişkisi kurma vb.çalışmaları içeren zihinsel düzeyde etkinliklerdir.

FEN VE DOĞA ÇALIŞMALARI

 • Tahmin ve çıkarım
 • Sorgulama
 • Gözlem
 • Test etme
 • Deney
 • Gezi-Gözlem-İnceleme
 • Kavram haritası
 • Analoji (benzetim) yöntemi
 • Mutfak etkinliği (hamur işi, meyve salatası vs.yapma)
 • Bitki yetiştirme

GÖRSEL MATERYALLER

 • Yabancı dil kazanımı geliştiren çizgi filmler
 • Çeşitli animasyon filmleri
 • Konularımızla bağlantılı dikkat çekici slaytlar