MİSYON VE VİZYON

MİSYON VE VİZYON

VİZYON

Bütün TED okulları olarak hedefimiz kuruluş amaçlarımız arasında belirtildiği üzere akademik başarının yanında öğrencilerin; dünya barışına katkıda bulunabilecek, özdisiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri geliştirilmiş, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan, değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer "dünya vatandaşı" olarak yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Günümüzde başarı kavramı akademik olduğu kadar sosyal ve duygusal olarak da değerlendirilmektedir.  Öğrencilerimizi başarılı ve toplumda statü, ahlak ve görev alıcı insanlar olarak yetiştirmek temel vizyonumuzdur.

MİSYON:

TED olarak temel misyonumuz toplum değerlerine sahip, bir yabancı dili çok iyi seviyede konuşabilen, ahlak ve kurallara uygun yüksek nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Türk Eğitim Derneği olarak misyonlarımız arasında maddi imkanları yeterli olmayan çocukları desteklemek ve eğitimlerine devam etme olanağı tanımak, türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak, ve eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak diğer misyonalarımız arasındadır.