EĞİTİM-ÖĞRETİM ANLAYIŞI

Türk Eğitim Derneği Okullarında;

 • Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,
 • Öğrenci merkezli,
 • Ulusal değerleri esas alan,
 • Evrensel bakış açısına sahip,
 • Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,
 • Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,
 • TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,
 • Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı esastır.

 

TED NASIL BİREYLER YETİŞTİRİR?

Türk Eğitim Derneği Okulları;

 • Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
 • Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,
 • En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
 • Yüksek ahlaklı,
 • Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Çevreye duyarlı,
 • Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
 • Bilimsel düşünen,
 • Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
 • İletişim becerileri kazanmış,
 • Özgüveni yüksek,
 • Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,
 • İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş,
 • Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
 • Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip bireyler yetiştirir.

 

TED Tokat Koleji’nin temel amacı;

 • Atatürk İlke ve amaçları doğrultusunda,
 • Ulusal ve evrensel kültürü özümsemiş,
 • Bilgiyi üretime dönüştürebilen , hayata geçirebilen,
 • Kendi bireysel öğrenme farklılıklarının bilincinde ve yaşamboyu öğrenme davranışı sergileyebilen,
 • En az iki yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanabilen,
 • Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı olan ve çözüm üretme bilinci yüksek,
 • Demokrasiye inanan, empati kuran ve farklılıklara saygılı davranış sergileyebilen,
 • Yüksek ahlaklı , saygılı , mutlu ve özgüvenli,
 • Çevre ve doğanın korunmasına özen gösteren,
 • Dünya vatandaşı bireyler yetiştirmektir.