TRAFİK GÜVENLİĞİ

İnsan, hızla gelişen ve değişen dünyada belli bir tempoya ayak uydurarak yaşamını sürdürmek zorundadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tempoda yerini alan çeşitli taşıt araçlarının artmasıyla da, toplumsal yaşamın düzenini sağlayan ve güvenliğini artıran bazı kurallarla yönetilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Günümüzde çevre ve yaşam koşulları önemli ölçüde trafikten etkilenmektedir. Bu nedenle Trafik ve İlk Yardım dersinin amacı; çocuklara, yaya ve yolcu olarak uymaları gereken kuralların kazandırılması ve "güvenlik" olgusunun yaşamlarında yer etmesidir.

Trafik ve İlk Yardım dersinde çocuklar; trafiğin ne olduğunu, bir yaya olarak trafikte nasıl davranılması gerektiğini, toplu taşım araçlarından nasıl yararlanılacağını, temel ilk yardım konularının neler olduğunu yaparak, yaşayarak öğrenirler.

Trafikle ilgili kurallar, davranış biçimleri, ilk yardım konuları, sınıf içinde veya okul bahçesinde, okulun trafik ve ilk yardım eğitimi ile ilgili amaçları gerçekleştirmek için hazırlanmış bölümünde ya da trafik eğitim parkı gibi alanlarda uygulamalı olarak verilmektedir. Dramatizasyon uygulaması ile resimli kart, tepegöz, slayt ve maketlerin kullanılması öğretimi zenginleştirecek ve çocukların trafikle ilgili yaşantılarını somutlaştırmalarında kolaylık sağlayacaktır. Dramatizasyon uygulamasında her çocukla çalışmaya özen gösterilir. Trafik ve ilk yardım eğitimi çalışmalarına öncelikle birebir eğitimle başlanır daha sonra grupla eğitime geçilir. Son olarak da gerçek ortamlarda uygulamalara yer verilir. Ayrıca trafikte kullanılan işaret ve levhalar, çocuklara tanıtılır ve bunların ne anlamlara geldiği kazandırılır.

Temel ilk yardım uygulamalarının öğretilmesi ve gerektiğinde kullanılması Trafik ve İlk Yardım dersi programının önemli amaçlarından biridir. Bu ders kapsamında çocuklara kazalarda ilk yardım uygulayabilmeleri hedeflenir. Bu uygulamaları yapamayacakları durumlarda ise onlardan beklenen davranış, büyüklerine ya da ilgili kuruluşlara haber vererek ilk yardım istemeleridir.