MÜZİK

Müziğin sevdirilmesini; öğrencinin bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin arttırılmasını; iyi bir müzik kulağına sahip olmayı sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini; müzik genel kültürünün zenginleştirilmesini hedefler. Müzikle ilgili temel teorik ve pratik bilgileri vermeyi ; eleştirel bakış açısı, dinleme, tanımlama, müzik yazma ve icra etme için gerekli becerileri geliştirmeyi ; öğrencinin kendi müziğinin ve kültürünün dışındaki müzik türlerinin farkına varmasını ve anlamasını; kazanılan becerilerin çeşitli etkinliklerle sergilenerek öğrencilerin sosyal yönlerinin geliştirilmesini amaçlar.

Ritmik çalışmalarda; vücut hareketleri ile duyduğu müziği yorumlamak, ritmine uygun dans etmek, dinlediğimiz veya okuduğumuz öykülerdeki hareketleri müzik yoluyla canlandırmak, enstrümanların ses ve yapısal özelliklerini fark etmek, vücudunu ritim çalgısı gibi kullanmak, basit ritim enstrümanları yapmak, farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik kültürünü geliştirmek öğrencilerimizin kişilik gelişimlerini ve koordinasyon yeteneklerinin artmasını sağlayan önemli kazanımlardır.