HAYAT BİLGİSİ

Hayat Bilgisi dersine ayrılan zamanın büyük bir bölümünde öğrencilerin kendi girişimleriyle gerçekleştirecekleri ve öğretmenlerin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak yerine sadece ve sadece yol göstereceği etkinlikler aracılığıyla;

 • Öğrenmekten keyif alan,
 • kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık,
 • kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren,
 • gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip,
 • değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek,
 • mutlu bireyler yetiştirmektir.

 

Öğrencilerin temel yaşam becerileri, olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmak, günlük yaşamda ihtiyaç duydukları ve kullanabilecekleri yaşam becerilerini kazandırmak, yeni fırsatlar sunarak daha geniş bir dünyaya açılmalarını sağlamak, yeni insanlar tanımaya ve yeni deneyimler edinmeye Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji derslerine temel oluşturacak bilgiler kazanmalarına fırsat yaratmaktır.

Böylece çocukların temel bilgi ve becerilerle donanmış, istenen kişisel niteliklere sahip birer yurttaş olarak yetişmeleri sağlanacaktır.

Hayat Bilgisi Dersi Programı'nda temalar; "Okul Heyecanım", "Benim Eşsiz Yuvam" ve "Dün, Bugün, Yarın" başlıklarıyla yer almaktadır. Üç yıl boyunca aynı adlandırmayla devam eden temalar; kazanımların pekiştirilmesini, önceki öğrenme temellerinin üzerine yenilerinin eklenmesini ve çocuğun ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve gelişim düzeylerine uygun içerik belirlenmesini, bunun uygulanmasını sağlamaktadır.

Hayat Bilgisi Dersi'nde temalar, beceriler, ara disiplinler, kişisel nitelikler diğer derslerle bütünleştirilebilmekte; aynı zamanda da çocuğun dünyasındaki olgu ve olayları yansıtmaktadır. Tematik yaklaşımın seçilmesinde rol oynayan unsurlar şunlardır:

 • Bireysel farklılıkları olan öğrenciler için motivasyon kaynağı olup öğrencilerin çalışmalarına olan ilgi ve kendilerine olan güvenlerinin diğer derslere de yansımasına yardımcı olmaktadır.
 • Öğrencilerin, başkalarının görüş açısını daha iyi anlamalarını ve onlara saygı duymalarını sağlamaktadır.
 • Öğrencilerin yaşadıkları çevreyle olan bağlarını ve farkındalıklarını artırmaktadır.
 • Öğrencilerin etkinliklere katılarak değişik bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktadır.
 • Öğrencilerde ekip ruhu geliştirmektedir.
 • Öğrencilerin tutumlarında ve çalışma alışkanlıklarında iyileşme sağlamaktadır.
 • Öğrencilerin okula yönelik tutumlarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

 

Hayat Bilgisi Dersi Programı'nda temalar seçilirken aşağıda belirtilen özellikler göz önünde bulundurulmuştur: Öğrencinin ilgisini çekmesi, merak ve araştırma isteği yaratması, yeni çalışmaları denemelerine ve beceri kazanmalarına fırsat vermesi, doğal öğrenme yolunu izlemelerine fırsat vermesi, kişisel niteliklerin kazanılmasına olanak sağlaması, derslerin temelini teşkil eden bir yapı taşıması, çeşitli öğrenme yaklaşımlarına uygun olması, birçok alana uygulanabilmesi, diğer disiplinlerle bütünleşecek kadar genel, eğitim yoluyla ulaşabilecek kadar sınırlı olması, öğrenmede derinliği ve genişliği teşvik etmesi dikkate alınmıştır.

Tematik yaklaşımın uygulanabilmesi için öğretmenlerin ve eğitimle ilgili herkesin çocukların dünyasını bir bütün olarak görmeleri gerekmektedir. Böylelikle öğrenciler temalar hakkında bilgi edinirken aynı zamanda yaşam becerileri ve kişisel nitelikleri de kazanma fırsatı bulacaklardır.