FEN BİLİMLERİ

Okulumuzda uygulanan Fen Bilimleri programı "Çağın gereklerine uygun olarak ilkokulu bitiren her öğrenci Fen Bilimleri okur-yazarı olmalıdır. " ilkesine dayanmaktadır.

Bilimsel bilginin katlanarak arttığı, teknolojik yeniliklerin büyük bir hızla ilerlediği, Fen Bilimleri etkilerinin yaşamımızın her alanında belirgin bir şekilde görüldüğü günümüz bilgi ve teknoloji çağında, toplumların geleceği açısından Fen Bilimleri eğitiminin anahtar bir rol oynadığı açıkça görülmektedir. Bu öneminden dolayı, Fen Bilimleri eğitiminin kalitesini artırma çabası içinde, yaşam boyu öğrenen ve öğrendiklerini hayatına uygulayabilen bireyler yetiştirmekteyiz.

Fen Bilimleri okuryazarı bir birey, günlük problemlerinde ve kararlarında Fen Bilimleri kavramlarını kullanır. Dünyanın doğal yapısını ve insan eliyle değişen ortamını merak eder. Fen Bilimleri ile ilgili bilgileri öğrenir, analiz eder ve günlük hayatta kullanır. Fen Bilimlerini kişisel ve küresel sorunlarla ilişkilendirir, gelişmelerin yararını bilir ve toplumun kendi aralarında etkileşimini analiz edebilir.

Fen Bilimleri Programımız geleneksel ölçme değerlendirme anlayışından farklı, alternatif ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yer vererek, konuları sadeleştirilmiş, ezbercilikten uzak, yaparak yaşayarak öğrenmeye önem veren etkinlikleri öncelikli olarak uygulamaktayız. Programımız genel olarak bireyleri eşleştirme, sorgulama, araştırma, düşünme, problem çözme, karar verebilme ve anlayışlı olabilmelerini sağlamaya çalışmaktadır. Bireysel farklılıkları ve vizyonu ne olursa olsun bütün fertlerin Fen Bilimleri okuryazarı olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamakta, dünya ve doğa ile ilgili gerçeklerin yanında deneysel, mantıksal sorgulama ve araştırma yönleriyle öğrencileri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.