BASIN VE SOSYAL İLİŞKİLER

Basın-Sosyal İlişkiler birimimiz, TED Tokat Koleji’nin kurum kimliğinin; kurumun çalışanları, hedef grupları ve kamuoyunda algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi yönünde kurumumuzun kalite politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda basın, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir.

Kurumumuzda gerçekleştirilen faaliyetler ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılar, hazırlanan basın bültenleri yoluyla basına ve kamuoyuna duyurulmakta, medyanın okulumuzla ilgili gelişmeleri, haberleri yakından takip etmeleri sağlanmakta, gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın toplantıları düzenlenmektedir. Yazılı ve görsel basında çıkan eğitim ve kurum haberlerinin takibini yapan birimimiz, bunları arşivleme, gerekli görülen durumlarda ilgili diğer birimleri bilgilendirmektedir.

TED Tokat Koleji Basın ve Sosyal İlişkiler Birimi, organize edilen kültür, sanat, spor vb içerikli seminer, sergi, toplantı, tören, fuar, konser vb. etkinliklerin gerçekleşmesinde diğer birimlerle koordineli olarak çalışarak, bu organizasyonların gerçekleşmesi sürecinde gerekli duyuru ve tanıtım faaliyetlerini yerine getirmektedir.

Okulumuzun resmi internet sitesi www.tedtokat.org Basın ve Sosyal İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmakta ve güncellenmekte, ayrıca halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanılmak üzere grafik, fotoğraf, sunum, kısa film vb. her türlü görsel-işitsel materyal bölümümüz tarafından hazırlanmaktadır.